Informace pro chovatele - jak postupovat

Na webových stránkách klubu " Ke stažení " si stáhnete:

  • Žádost o vystavení krycího listu: vyplněný formulář zašlete na e-mail HPCH: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., nebo adresu poradkyně chovu. Ta Vám na základě přijetí žádosti zašle Krycí list emailem. Po krytí zašlete řádně vyplněný a podepsaný Krycí list na adresu poradkyně chovu a to do 7 dnů po krytí. Povinný!
  • Po narození štěňat - do 5 dnů po narození - oznámíte narození vrhu přes odkaz v předem obdrženém emailu z databáze KBO, nebo zasíláte Oznámení narození vrhu poradkyni chovu.  Lze zaslat poštou, nebo e-mailem HPCH This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Na základě přijetí oznámení Vám zašle poradkyně chovu Žádost o registrační / tetovací čísla.
  • Žádost o registrační / tetovací čísla pak vyplníte, a mezi 3 - 4 týdnem věku štěňat odešlete na Plemennou knihu (adresa je na formuláři). Plemenná kniha Vám zašle potvrzenou přihlášku k zápisu a reg. čísla (tetovací čísla) na Vámi v žádance uvedenou e-mailovou adresu.
  • Přihlášku k zápisu při čipování (tetování) štěňat potvrdí veterinář, a tu odevzdáte při kontrole vrhu. Povinný!
  • Seznam majitelů štěňat - formulář vyplní chovatel při prodeji štěňat, nový majitel svým podpisem potvrdí, že byl chovatelem informován o uchování kontaktu pro potřeby klubu. Posílá se poštou.
  • Adresy majitelů štěňat pro registraci čipu v KBO - formulář slouží k registraci čipů psů a adres majitelů do evidence KBO v elekt. databázi. Posíláte e-mailem HPCH na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • > poplatky <

     

 

Chovatelská stanice:
Noví majitelé uchovněných fen si musí sami zažádat o přidělení chráněného názvu (ten si může budoucí chovatel vybrat sám) a zaregistrování chovatelské stanice na ČMKU. Bez chovatelské stanice se nedá chovat!

Formulář zasíláte na adresu: Registr CHS, Maškova 3, 182 53 Praha 8-Kobylisy.

Zda už Vámi vybraný název pro chovatelskou stanici existuje či nikoliv si můžete sami jednoduše ověřit na stránkách FCI přes odkaz přímo zde.


Před krytím: Zažádáte s předstihem o krycí list poradkyni chovu - .pdf  .doc ,expresní krycí list (do 3 dnů),  je za poplatek, splatný předem. Vyplněné krycí listy se odesílají ihned po krytí zpět poradci chovu.

Než pustíte fenu k psovi, ověřte si identitu psa - tet. číslo, čip (při zahraničním krytí zkontrolujte chrup psa, zda je opravdu plnochrupý, a nemá nadpočetné zuby.

Po narození štěňat - oznámíte narození vrhu do 5 dnů přes on-line formulář, který Vám přišel e-mailem, nebo přes formulář .pdf  .doc. Po přijetí oznámení obdržíte Přihlášku k zápisu štěňat, po vyplnění jmen (ve věku štěňat 3-4 týdny) zasíláte na plemennou knihu ČMKU, kde Vám doplní registrační (tetovací) čísla a pošlou zpět (většinou e-mailem).

Čipovat můžete od 4 týdne věku štěňat, v případě, že tetujete, od 6 týdne věku štěňat, do pravého ucha. Očkujete od šestého týdne. Valná většina chovatelů provádí tyto úkony v jeden den po šestém týdnu věku štěňat. Chovatel má povinnost čipovat, ale může k tomu i tetovat.  Na žádanku se jmény štěňat potvrdí veterinář čipování a tu odevzdáte při kontrole vrhu.

V souladu se stanovami ČMKU, Řádem ochrany zvířat při chovu psů, Zápisním řádem ČMKU a KBO (řád KBO VII./5.) se provádí povinná kontrola vrhu v dané chovatelské stanici. Cílem kontroly vrhu štěňat u chovatele (chovatel je majitel feny v době vrhu) je stav ubytování štěňat a matky, péče o štěňata, kondice a zdraví štěňat, velikost a kondice odpovídající věku, není-li porušován Řád ochrany zvířat při chovu psů, Zákon na ochranu zvířat proti týrání, zda se u chovatele nachází stejný počet štěňat, které uvedl do knihy odchovů, zda jsou štěňata řádně čipovaná, očkovaná a odčervená. Dále kontrolor zjišt'uje zda se u štěňat nevyskytují vrozené vady nebo vady vylučující z chovu. Provádí se po v době po 6-tém týdnu věku štěňat, kdy budou již štěňata očkovaná a čipovaná. Chovatel kontaktuje poradce chovu ( s předstihem) a domluví se na kontrolu vrhu. Kontrolu vrhu provádí poradce chovu, určení členové KBO – kontrolor pověřený výborem KBO.Vybraný kontrolor (po dohodě s chovatelem) dá na vědomí chovateli termín, kdy provede kontrolu vrhu. O kontrole vrhu je proveden zápis do formuláře " Protokol o kontrole vrhu". Protokol je platný pouze s podpisem chovatele a osoby provádějící kontrolu vrhu. Protokol je vyhotoven ve dvou výtiscích, přičemž každý z výtisků má povahu originálu. Protokoly jsou řádně uloženy u poradce chovu a chovatele. Platba pro člena klubu je stanovena následovně: Cestovné (dle vyhlášky 119/92) je ve výši 7 CZK / km pro kontrolora vrhu, splatné při kontrole. Zápisné štěňat 150 CZK / za štěně. Pro nečleny klubu je poplatek (zápisné) za štěně 5 násobný. Poplatek za kontrolu vrhu (zápisné) zasílá chovatel na účet klubu, splatné do 10 dnů od data kontroly vrhu.

Minimální věk pro odběr štěňat od feny je 8 týdnů !

Průkazy původu zařizuje hlavní poradce chovu, vydává a zasílá plemenná kniha ČMKU dobírkou na adresu chovatele. Ten je podepíše a neodkladně předá/zašle majitelům štěňat.

 

Více info viz.: ŘÁD KBO