- Členská schůze -

 

23.8.2023 - členům klubu byl rozeslán e-mail ohledně členské schůze  (23.9.2023). Pokud někdo z Vás, členů, e-mail neobdržel, kontaktujte předsedu KBO: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Datum konání schůze: 23.09.2023, prezence účastníků od 8:00

Místo konání: Hotel – Restaurant Tři Věžičky,  588 11 Střítež u Jihlavy 11, (http://www.trivezicky.cz/)

 

Na této schuzi proběhnou také volby do orgánů klubu.

Volební období letos končí:

- členům výboru: Roman Pecár, Věra Pecková, Lenka Pecárová

- člence Kontrolní a revizní komise: Renata Šimandlíková

 

Návrhy a náměty na členskou schůzi a kandidatury do orgánů klubu je nutné poslat doporučeným dopisem, který musí být doručen na sídlo klubu 40 dní před termínem členské schůze.


 dne 8.7. byl členům rozeslán e-mail s informacemi ohledně členské schůze, komu e-mail nepřišel, kontaktujte předsedu KBO This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- 22.05.2023

Vážení členové,
členská schůze proběhne dne 22.05.2023 formou PER ROLLAM (online hlasování) dle Jednacího řádu per rollam zveřejněného na webových stránkách klubu https://www.bily-ovcak.cz/rady-a-stanovy/jednaci-rad.

Návrhy, náměty a odvolání k této schůzi můžete zasílat dle Stanov KBO nejpozději 40 dní před termínem členské schůze doporučeně poštou na adresu klubu: Řípská 872/5, 276 01 Mělník.


- 6.11.2022

Vážení členové,
členská schůze proběhne dne 6.11.2022 formou PER ROLLAM (online hlasování) dle Jednacího řádu per rollam zveřejněného na webových stránkách klubu https://www.bily-ovcak.cz/rady-a-stanovy/jednaci-rad.
Návrhy k této schůzi můžete zasílat dle Stanov KBO nejpozději 40 dní před termínem členské schůze doporučeně poštou na adresu klubu: Řípská 872/5, 276 01 Mělník.
Zároveň bychom Vás tímto chtěli pozvat na setkání výboru se členy klubu, které se uskuteční dne 10.9.2022 od 17h v České Skalici (autocamp Rozkoš) po Klubové výstavě.
Na tomto setkání bychom Vás rádi seznámili s návrhy, které výbor připravuje k členské schůzi a dali Vám prostor k diskuzi na různá témata.
Budeme se těšit na Vaši účast.
 

členské schůze PER ROLLAM (online hlasování), proběhne 6.12.2021 - 12.12.2021

Poskytovatel online formulářů a garant sčítání hlasů: Global Services & Assistance s.r.oDatum konání: 4.9.2021

Místo: Hotel Fantazie, Riegrova 6, 583 01 Chotěboř

Zahájení schůze bude v 9h.

Dne 5.8. byl členům rozeslán e-mail s programem, návrhy a informacemi ohledně členské schůze,

pokud Vám e-mail nepřišel, kontaktujte předsedu KBO This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 dne 8.7. byl členům rozeslán e-mail s informacemi ohledně členské schůze, komu e-mail nepřišel, kontaktujte předsedu KBO This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Datum konání: 11.10.2020 odloženo,  nový termín - 15. května 2021 odloženo   

Místo konání: Motel U jezera, Velký Osek-Šafránkův mlýn -

Vážení členové,

členská schůze s původním termínem 11.10.2020 přesunuta na 15.5.2021 a následně přeložena na 1.6.2021 je ZRUŠENA. V nejbližší době vyhlásíme nový termín členské schůze, která bude volební, a na kterou bude možno podávat všechny návrhy dle stanov KBO.

Komu nepřišel e-mail s vysvětlením ohledně zrušení schůze, kontaktujte předsedu KBO: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Všem členům se tímto velmi omlouváme za vzniklé nepříjemnosti.

 

Vážení členové,

blíží se termín naší členské schůze a jsme stále v situaci, kdy je možnost jejího standardního konání velmi nejistá. Pro nikoho z nás není nijak přínosné, aby se termín schůze opět odkládal. Proto jsme se snažili zjistit naše možnosti a hledali jsme přijatelný a legální způsob, jak schůzi uskutečnit.

S ohledem na vydaný zákon č.191/2020 Sb./§19 ze dne 17 dubna 2020 a informace zveřejněné na COVID PORTÁLU jsme se rozhodli uskutečnit hlasování o bodech programu členské schůze formou per rollam - rozhodování statutárního či jiného orgánu právnické osoby, které neprobíhá jako obvykle na shromáždění jeho členů, ale korespondenčně nebo prostřednictvím technických prostředků.

https://covid.gov.cz/situace/spolkova-cinnost/clenske-schuze

Pro zajištění všech náležitostí včetně garance poctivého sčítání hlasů jsme navázali spolupráci se specializovanou společností, která zajišťuje on-line systém pro tyto účely. Současně připravujeme Jednací řád, který obsahuje podmínky a pravidla tohoto hlasování v souladu se Stanovami KBO. Hlasování proběhne dle programu schůze, který jsme členům klubu rozeslali dne 15.4.2021.

Budeme se snažit udělat maximum pro to, aby tento způsob hlasování byl pro vás jednoduchý a srozumitelný.

Možnosti vyjádření členů klubu k bodům programu schůze:

- členové klubu, kteří zaslali návrhy nebo odvolání do programu schůze, mohou zaslat svoje vyjádření ke svým návrhům nebo k odvolání na emailovou adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nejpozději do 9.5.2021.

- všichni členové klubu mohou také zaslat svoje komentáře k bodům programu schůze na emailovou adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nejpozději do 9.5.2021.

Výše uvedená vyjádření a komentáře budou v původním znění rozeslány všem členům klubu společně s vyjádřením výboru klubu, Jednacím řádem a podrobnými informacemi ještě před spuštěním samotného hlasování.

Hlasování bude spuštěno dne 15.5.2021 a uzávěrka hlasování bude dne 30.5.2021. Hlasování proběhne prostřednicvím emailových adres členů klubu evidovaných v klubové databázi.