.

.

- ČLENSTVÍ v Klubu bílého ovčáka -

Členství v klubu je dobrovolné, členem se může stát každý bez ohledu na státní příslušnost, osoby mladší 18 let se souhlasem svých zákonných zástupců. Vlastnictví bílého ovčáka není podmínkou. Členství v klubu vzniká potvrzením členství a přidělením členského čísla. Členství v klubu je roční a v případě nezaplacení členského příspěvku na další rok do 31.1. daného roku (do 31.1. připsán na účtě) automaticky zaniká.

 

Přihlášení do KBO:

 1. Vyplňte kompletně a čitelně přihlášku - PŘIHLÁŠKA do klubu:  > .doc

Informace pro členy KBO o zpracování osobních údajů (příloha, v přihlášce potvrzujete souhlas)

 2. Společně s odesláním přihlášky zaplaťte bankovním převodem na účet klubu vstupní poplatek 800 Kč

- č.ú.: 227889326, kód banky: 0600

- do zprávy pro příjemce napište „ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK+rok“ (pokud posíláte z jiného, než svého účtu uvěďte i své přijmení, kvůli přiřazení platby)

3. Řádně vyplněnou a vlastnoručně podepsanou přihlášku zašlete na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (naskenovanou), nebo na adresu pokladníka: Lenka Pecárová, Chlístovice 79, 284 01 Kutná Hora

Členem KBO se stanete v momentě, kdy Vám přijde potvrzení o přijetí do KBO s členským číslem na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

Vaši přihlášku posoudí Výbor klubu do 30 dnů. Na základě jejího schválení Vám předseda klubu zašle potvrzení o přijetí do KBO na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. Pokud Vám do 30 dnů nepřijde žádný e-mail, případně členská kartička, kontaktujte pokladníka. Pro více dotazů ohledně členství můžete kontaktovat předsedu KBO.

Členství v klubu:

Roční členské příspěvky 500 Kč zasílejte bankovním převodem na účet klubu bílého ovčáka, č.ú.: 227889326, kód banky: 0600

Jako variabilní symbol uveďte své členské číslo a do zprávy pro příjemce napište „ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK“ + příslušný rok. Splatnost ročního příspěvku je do 31.1. daného roku (do 31.1. připsán na účtě).

Výhody členství:

  • členům klubu je doručován klubový zpravodaj
  • mohou se účastnit sportovních klubových akcí - závody, tábory, víkendy
  • mají nižší poplatky na akcích klubu - výstavy, bonitace atd.
  • mohou využít slevu 10 % na genetické testy MDR, DM, DNA a další v Genomii
  • mohou se účastnit členských schůzí, podávat návrhy a náměty, hlasovat, volit a být volen do orgánů klubu
  • dostávají zprávy o činnosti klubu