.

.

- ČLENSTVÍ v Klubu bílého ovčáka -

Členství v klubu je dobrovolné, členem se může stát každá osoba bez ohledu na státní příslušnost, osoby mladší 18 let se souhlasem svých zákonných zástupců. Vlastnictví bílého ovčáka není podmínkou. Členský příspěvek se platí za kalendářní rok.

Přihlášení nových členů do KBO:

 1. Vyplňte kompletně a čitelně přihlášku - PŘIHLÁŠKA do klubu:  > .doc

Informace pro členy KBO o zpracování osobních údajů (příloha, v přihlášce potvrzujete souhlas)

 2. Společně s odesláním přihlášky zaplaťte bankovním převodem na účet klubu vstupní poplatek 800 Kč,  č.ú.: 227889326, kód banky: 0600

- do zprávy pro příjemce napište „ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK+rok“ (pokud posíláte z jiného, než svého účtu uvěďte i své přijmení, kvůli přiřazení platby)

3. Řádně vyplněnou a vlastnoručně podepsanou přihlášku zašlete na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (naskenovanou), nebo na adresu pokladníka: Lenka Pecárová, Chlístovice 79, 284 01 Kutná Hora

Členem KBO se stanete v momentě, kdy Vám přijde potvrzení o přijetí do KBO s členským číslem na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. Vaši přihlášku zpracuje Výbor klubu do 30 dnů. Na základě jejího schválení Vám předseda klubu zašle potvrzení o přijetí do KBO. Pokud Vám do 30 dnů od zaslání přihlášky a zaplacení poplatku nepřijde žádný e-mail, kontaktujte pokladníka. Pro více dotazů ohledně členství můžete kontaktovat předsedu KBO.

Členství v klubu pro stávající členy:

Roční členské příspěvky 500 Kč zasílejte bankovním převodem na účet klubu bílého ovčáka, č.ú.: 227889326, kód banky: 0600

Jako variabilní symbol uveďte své členské číslo a do zprávy pro příjemce napište „ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK“ + příslušný rok. Splatnost ročního příspěvku je do 31.1. daného roku (do 31.1. připsán na účtě). Nezaplacení členského příspěvku na další rok do 31.1. daného roku členství automaticky zaniká. V takovém případě můžete požádat o obnovení členství vyplněním přihlášky do KBO a zasláním vstupního členského příspěvku, stejně jako nový člen.

Výhody členství:

  • členům klubu je doručován klubový zpravodaj
  • mohou se účastnit sportovních klubových akcí - závody, tábory, víkendy
  • mají nižší poplatky na akcích klubu - výstavy, bonitace, závody, atd.
  • mohou využít slevu 10 % na genetické testy MDR, DM, DNA a další v Genomii
  • mohou se účastnit členských schůzí, podávat návrhy a náměty, hlasovat, volit a být volen do orgánů klubu
  • dostávají zprávy o činnosti klubu

 

spolecna