29.9.2023 - povinné testy pro uchovnění

dne 23.9.2023 bylo na členské schůzi schváleno povinné testování DM, s platností od 23.09.2023. Více informací zde.


19.9.2023 - přihlašování na svod a  bonitaci

spuštěno přihlašování na  svod 11.11.2023 a bonitaci 12.11.2023 v Židlochovicích


12.9.2023 - výsledky

výsledky Speciální výstavy a bonitace naleznete v databázi


31.8.2023 - bonitace časy

Časy posouzení přihlášených na bonitaci zde


23.8.2023 - schůze

Členům klubu byl rozeslán e-mail ohledně členské schůze  (23.9.2023). Pokud někdo z Vás, členů, e-mail neobdržel, kontaktujte předsedu KBO: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


18.8.2023 - uzávěrka na Klubovou výstavu a bonitaci (21.8.2023)

blíží se uzávěrka na KV a bonitaci v České Skalici. Info a přihlášení na bonitaci: zde , na výstavu zde


2.8.2023 - výsledky klubových soutěží - Miss 2022
 
MISS: DADA-DEA STAR z Dubské Hajnice

MISSÁK: BB-8 White Alexia

Umístění přihlášených do soutěže: zde

Blahopřejeme!


5.7.2023 - přihlašování na KV a bonitaci

spuštěno přihlašování na bonitaci (9.9.2023) a Klubovou výstavu (10.9.2023), v České Skalici

Připomínáme a upozorňujeme na nadcházející, letošní třetí a poslední, klubovou výstavu.
V sobotu bývá tradičně výstava a druhý den bonitace. V České Skalici to bude naopak z důvodu pořádání MVP Olomouc ve stejném termínu.
 
Kdo by z nějakého důvodu nestihl splnit výstavy, může využít ještě jednoho termínu bonitace, která je naplánována na listopad 2023.

21.6.2023 - přihlašování na svod

spuštěno přihlašování na  svod, který se bude konat 27.8.2023, v Chlístovicích, Kutná Hora


15.6.2023 - výsledky

výsledky Speciální výstavy a bonitace naleznete v databázi


30.6.2023 - info k bonitaci N. Živohošť, 11.6.2023

rozpis časů posouzení na bonitaci > zde


16.5.2023 - schůze per rollam

Členům klubu byl rozeslán e-mail ohledně zrušení schůze per rollam (22.5.2023).


15.5.2023 - uzávěrka na Klubovou výstavu a bonitaci

blíží se uzávěrka na KV a bonitaci v Nové Živohošti. Info a přihlášení na bonitaci: zde , na výstavu zde


18.4.2023 - spuštěno přihlašování na Klubovou výstavu

Dne 10.06.2023 se bude konat Jubilejní Klubová výstava BŠO k 30. výročí založení klubu, v Juniorcampu Nová Živohošť.  Tituly udělené na této výstavě budou Jubilejní Klubový vítěz, Jubilejní Klubový vítěz mladých a Jubilejní Klubový vítěz veteránů.

Uzávěrka přihlášek je 17.05.2023.Přihlášení je možné pouze on-line: https://dogoffice.cz 
Přihlášky zaslané emailem nebo poštou nebudou přijaty. Pokud si přejete obdržet při přejímce výstavní katalog, zatrhněte políčko při přihlášení - Objednání katalogu.
 
Po ukončení této výstavy (cca od 17 hod) proběhne výroční oslava našeho klubu v místě konání akce. Informace přijdou členům klubu emailem.

11.4.2023 - přihlašování na bonitaci

spuštěno přihlašování na  bonitaci, která se bude konat 11.6.2023, v Nové Živohošti


3.4.2023 - výsledky

výsledky Speciální výstavy a bonitace naleznete v databázi


29.3.2023 - přihlašování na svod mladých

spuštěno přihlašování na  svod mladých, který se bude konat 13.5.2023, v Poličce (u Svitav). Uzávěrka přihlašování je 1.5.2023


28.3. - Členská schůze
Vážení členové, členská schůze proběhne dne 22.5.2023 formou PER ROLLAM (online hlasování) dle Jednacího řádu per rollam. Návrhy, náměty a odvolání k této schůzi můžete zasílat dle Stanov KBO nejpozději 40 dní před termínem členské schůze doporučeně poštou na adresu klubu: Řípská 872/5, 276 01 Mělník. Pokud někomu z členů klubu nepřišel informační e-mail, kontaktujte předsedu KBO.

26.03.2023 - bonitace časy

Časy posouzení přihlášených na bonitaci zde


17.03.2023 - Speciální výstava 1.4.2023

Info pro přihlášené na SV v Poličce. Vstupní listy se nezasílají.

Přihlášení přes Dogoffice bylo potvrzeno e-mailem z Dogofficu, potvrzeno statusem PŘIJATÁ.

Přijetí přihlášky zaslané e-mailem bylo potvrzeno na Vámi uvedený E-mai v přihlášce.

Pokud Vám nepřišlo potvrzení o přijetí, kontaktujte příjemce přihlášek: t., 724052359, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Občerstvení v místě zajištěno.


07.03.2023 - uzávěrka na SV a bonitaci - 13.3. !

blíží se uzávěrka pro přihlašování na první letošní bonitaci a Speciální výstavu.

Přihlášení na bonitaci mají možnost kontroly, zda byla jejich přihláška přijata na zde


07.03.2023

Z důvodu administrativní chyby byly opraveny výsledky v tabulce Makáč všestranného výcviku 2022. Na vítěze to nemá žádný vliv.


03.03.2023 - uzávěrka na svod mladých - 6.3. !

blíží se uzávěrka pro přihlašování na první letošní svod mladých, který se bude konat 19.3.2023, v Chlístovicích, Kutná Hora

Přihlášení mají možnost kontroly, zda byla jejich přihláška přijata na zde


25.2.2023 - výsledky soutěže Makáč roku 2022
 
MAKÁČ VŠESTRANNÉHO VÝCVIKU:  ARTHÉA Dark Albedi Blondi

MAKÁČ AGILITY:  DRAKKA Areba Artay of Highland

MAKÁČ OBEDIENCE:  WASABI Taien

MAKÁČ PASENÍ:  FREDERIKA Bílá Merci

MAKÁČ VYTRVALOSTNÍ SPORTY:  BON JOVI Mystery of Silesia

Blahopřejeme, celkové výsledky a pořadí  Makáč všestranného výcviku 2022

23.2.2023 - úprava - Speciální výstava KBO

bohužel paní rozhodčí O. Dolejšová nemůže naši výstavu posoudit (z osobních zdravotních důvodů), posuzovat bude pan rozhodčí Karel Peroutka

19.1.2023 - přihlašování na Speciální výstavu KBO

spuštěno přihlašování na první letošní výstavu, která se bude konat 1.4.2023, v Poličce u Svitav (statistika obsazenosti)


Letos slaví náš klub 30 let od svého založení. uskuteční se Jubilejní Klubová výstava s titulem Klubový vítěz, dne 10.6.2023 v Nové Živohošti. Po ukončení této výstavy proběhne výroční oslava našeho klubu. Informace budou později doplněny.


Výsledky výzkumu stanovení průměrného věku dožití BŠO

Střední doba dožití (medián) bílých švýcarských ovčáků je 10,83 let. Nejnižší doba dožití je 0,08 let a nejvyšší doba dožití 16,08 let. Mezikvartilové rozpětí je 8,50 - 12,67 let. Jednotlivá data pro psy a feny jsou součástí přílohy. Děkujeme všem, kteří se na výzkumu podíleli a poskytli informace.
Výpočet nečastějších a ohlášených důvodů úmrtí ZDE. (Počty byly získány z databáze ke konci roku 2022).
 
Samozřejmě i nadále oznamujte prosím, v jakém věku váš pejsek zemřel, celé jméno psa a datum úmrtí (alespoň měsíc a rok), pokud znáte, tak i důvod umrtí. Je to velmi důležité pro doplnění dat do databáze a přehledů. U chovných jedinců nezapomínejte, že je to Vaše povinnost, takovou situaci oznámit.
informace na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
16.1.2023 - přihlašování na bonitaci

spuštěno přihlašování na první letošní bonitaci, která se bude konat 2.4.2023, v Poličce u Svitav


16.1.2023 - přihlašování na svod mladých

spuštěno přihlašování na první letošní svod mladých, který se bude konat 19.3.2023, v Chlístovicích, Kutná Hora


12.1.2023 - přihlašování na tábor

spuštěno přihlašování na klubový tábor, který se bude konat 2. - 9.6.2023, v Nové Živohošti


3.1.2023 - změna kontaktu na plemenné knize

pozor, změna e-mailu kontaktní osoby na plemenné knize ČMKU, nově This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Dovolujeme si Vám připomenout, že do 31. ledna je splatný členský klubový příspěvek 500 Kč na rok 2023.

č.ú.: 227889326, kód banky: 0600

Jako variabilní symbol uveďte své členské číslo a do zprávy pro příjemce napište "členský příspěvek 2023".


Všem členům klubu a příznivcům BŠO přejeme úspěšný skok do nového roku, pevné zdraví a splněná přání.

pf23


9.12.2022 - soutěže ve sportu

Blíží se konec roku a tím i uzávěrka soutěže o Makáče roku 2022. Pro úspěšné zařazení Vašeho bělouše do této soutěže zašlete do 31.12.2022 výsledky ze zkoušek a závodů, kterých jste se zúčastnili v roce 2022. Výsledky včetně součtu bodů za akce dle klubových tabulek, které naleznete na klubových stránkách, zasílejte na emailové adresy jednotlivých Garantů dle odvětví. Výsledky a pořadí budou zveřejněny na klubových stránkách a ve Zpravodaji.

Odkaz na klubové Garanty a tabulky.


- VÝZKUM -

V současné době probíhá výzkum, který se zabývá stanovením průměrného věku dožití u psů plemene Bílý švýcarský ovčák. Aby byl výsledek co nejobjektivnější, obracíme se na vás s prosbou o zaslání dat, v jakém věku váš pejsek zemřel, tj. potřebujeme celé jméno psa a datum úmrtí (alespoň měsíc a rok), pokud znáte, tak i důvod umrtí (pro statistiku, co je nejčastější příčina úmrtí u našich pejsků). Jedná se pouze o pejsky s PP.
Prosím zasílejte informace na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , nejpozději do data 18.12.2022.
Děkujeme za spolupráci, výsledky budou zvěřejněny na stránkách klubu, jistě budou zajímavé pro všechny z vás.


7.12.2022 - výsledky závodu

1. Speciál BŠO v Canicrossu - výsledky ; 3. Mistrovství v Obedience - výsledky


7.11.2022 - výsledky svodu

výsledky svodu, 6.11.2022, v Poličce


25.9.2022 - výsledky závodu

1. Speciál BŠO v Dogtrekkingu - výsledky ; fotogalerie


15.9.2022 - nový termín závodu Obedience

bude se konat 29.10.2022, v Tachyon hale, informace a přihlašování zde

Také se bude konat 1. Ročník speciálu Canicross, 28.10.2022, areal Vigvam Resort, Nemcice, okr. Kolin. Více zde.


15.9.2022 - přihlašování na Svod mladých - uzávěrka přihlášek 24.10.2022

spuštěno přihlašování na svod mladých, který se bude konat dne 6.11.2022, v Poličce u Svitav


12.9.2022 - výsledky výstavy a bonitace

výsledky Klubové výstavy, 12.9.2022, v Č. Skalici

výsledky bonitace, 11.9.2022


6.9.2022 - Členská schůze
Vážení členové, členská schůze proběhne dne 6.11.2022 formou PER ROLLAM (online hlasování) dle Jednacího řádu per rollam. Návrhy k této schůzi můžete zasílat dle Stanov KBO nejpozději 40 dní před termínem členské schůze doporučeně poštou na adresu klubu: Řípská 872/5, 276 01 Mělník. Zároveň bychom Vás tímto chtěli pozvat na setkání výboru se členy klubu, které se uskuteční dne 10.9.2022 od 17h v České Skalici (autocamp Rozkoš) po Klubové výstavě. Na tomto setkání bychom Vás rádi seznámili s návrhy, které výbor připravuje k členské schůzi a dali Vám prostor k diskuzi na různá témata. Budeme se těšit na Vaši účast.
27.8.2022 - výsledky klubových soutěží - Miss 2021
 
MISS: BETTANIA White Alexia

MISSÁK: BB-8 White Alexia

Umístění přihlášených do soutěže: zde

Blahopřejeme!


25.8.2022 - KV Česká Skalice

seznam přihlášených na Klubovou výstavu (1.9.2022)

seznam přihlášených na bonitaci + předp. časy posouzení


18.8.2022 - KV v České Skalici - blíží se uzávěrka přihlášek na Klubovou výstavu a bonitaci (uzáv. 22.8.2022)

 přihlašování na Klubovou výstavu (10.9.2022) - přes Dogoffice

 přihlašování na bonitaci (11.9.2022)


14.8.2022 - výsledky svod Chlístovice

zveřejněny výsledky svodu, 13.8.2022


26.7.2022 - novinky z ČMKU

Byl vydán cirkulář FCI 25/2022 ze dne 25.7.2022.
FCI bude přiznávat mezinárodního šampiona krásy v mladých a veteránech.
C.I.B.-J je 3x CAJC od tří různých rozhodčích ve třech různých zemích na mezinárodní výstavě
C.I.B.-V je 3x V1 od tří různých rozhodčích ve třech různých zemích na mezinárodní výstavě
Připojený soubor: 638-cirkular-252022.pdf (285 kB)


11.7.2022 - přihlašování na KV v České Skalici - uzávěrka přihlášek 22.8.2022

spuštěno přihlašování na Klubovou výstavu (10.9.2022) - přes Dogoffice

spuštěno přihlašování na bonitaci (11.9.2022)


4.7.2022 - výsledky svod N. Živohošť

zveřejněny výsledky svodu, 26.6.2022


20.6.2022 - přihlašování na Svod mladých - uzávěrka přihlášek 1.8.2022

spuštěno přihlašování na svod mladých, který se bude konat dne 13.8..2022, v Chlístovicích, Kutná Hora


13.6.2022 - výsledky výstava a bonitace

zveřejněny výsledky Klubové výstavy, 11.6.2022, v Jedovnici

zveřejněny výsledky bonitace, 12.6.2022


29.5.2022 - seznamy KV a bonitace Jedovnice

Seznam přihlášených na výstavu. doplnění informací: Pořadí posouzení: všichni PDS a potom všichni DS. Pro DS bude přejímka prodloužena do 11 hod.

Seznam přihlášených na bonitaci a časové rozdělení.

Na akci bude odběrné místo pro testování psů na DM a MDR.


1.5.2022 - klubové akce - závody

na stránce Klubové akce - závody, jsou zveřejněny termíny závodů s všestranným zaměřením, datum konání, info a přihlašování

1. Speciál BŠO - Extreme dog race - 21.5.

1. Speciál BŠO v Dogtrekkingu - 24.9.

15. Ročník speciálu BŠO v agility - 28.9. - přihlašování

další termíny akcí budou postupně doplňovány


25.4.2022 - výsledky svodu

výsledky ze svodu z Jedovnice naleznete v databázi


11.4.2022 - přihlašování na Svod mladých - uzávěrka přihlášek 9.6.2022

spuštěno přihlašování na svod mladých, který se bude konat dne 26.6.2022, Juniorcamp Nová Živohošť


11.4.2022 - přihlašování na Klubovou výstavu - uzávěrka přihlášek 23.5.2022

spuštěno přihlašování na KV, která se bude konat dne 11.6.2022, v Jedovnici

Na akci bude odběrné místo pro testování psů na DM a MDR.


11.4..2022 - přihlašování na Bonitaci - uzávěrka přihlášek 23.5.2022

spuštěno přihlašování na bonitaci, která se bude konat dne 12.6.2022, v Jedovnici

Na akci bude odběrné místo pro testování psů na DM a MDR.


6.4.2022 - foto bonitace

zveřejněny FOTKY z bonitace konané 27.3.2022, v Nové Živohošti


28.3.2022 - výsledky výstava

zveřejněny VÝSLEDKY a FOTKY ze Speciální výstavy, která se konala 26.3.2022, v Nové Živohošti


27.3.2022 - výsledky bonitace

výsledky z bonitace v Nové Živohošti naleznete v databázi


27.3.2022 - 30.4. se koná Mistrovství BŠO v Obedience

uzávěrka přihlašování je 3.4. > INFO a přihlašování


27.3.2022 - tábor

Klubový tábor je plně obsazen, přihlašování ukončeno


14.3.2022 - seznamy přihlášených na SV, bonitaci

Na akci bude odběrné místo pro testování psů na DM a MDR.

přidán seznam přihlášených na Speciální výstavu, 26.3.2022, Nová Živohošť

přidán seznam přihlášených a časový harmonogram na bonitaci, 27.3.2022, Nová Živohošť


11.2.2022 - úprava databáze

v databázi byly doplněny aktivní odkazy na bonitační karty psů, výsledky všech svodů a bonitací - políčko Klubové akce. Je zde možnost zkontrolovat si, zda jste přihlášení na bonitaci, svod.


9.2.2022 - přihlašování na Svod mladých - uzávěrka přihlášek 7.3.2022

spuštěno přihlašování na svod mladých, který se bude konat dne 24.4.2022, Jedovnice (oprava, koná se v Jedovnicích)


1.2.2022 - přihlašování na Speciální výstavu

spuštěno přihlašování na SV, která se bude konat dne 26.3.2022, v Nové Živohošti


26.1.2022 - přihlašování na tábor

spuštěno přihlašování na letní tábor KBO, který se bude konat 26.6. - 3.7., v Nové Živohošti


20.1.2022 - přihlašování na Bonitaci - uzávěrka přihlášek 7.3.2022

spuštěno přihlašování na bonitaci, která se bude konat dne 27.3.2022, v Nové Živohošti


18.1.2022 - Blahopřejeme  - Makáči roku 2021

MAKÁČ VŠESTRANNÉHO VÝCVIKU:  CASPER of Merry dream

MAKÁČ AGILITY:  DRAKKA Areba Artay of Highland

MAKÁČ OBEDIENCE:  WASABI Taien

MAKÁČ PASENÍ:  FREDERIKA Bílá Merci

MAKÁČ VYTRVALOSTNÍ SPORTY:  FROZEN of Trebons Blanc

celkové výsledky a pořadí Klubové soutěžě makáčů KBO

Přejeme všem členům klubu a příznivcům bílých ovčáků šťastný a úspěšný vstup do nového roku, pevné zdraví, spoustu nových přátel a radosti na společných akcích.

pf22
 Dovolujeme si Vám připomenout, že do 31. ledna je splatný členský klubový příspěvek 500 Kč na rok 2022.
 

ARCHÍV NOVINEK