Degenerativní myelopatie (DM)

od 23.09.2023 povinné pro chovnost

Vyhotovení genetických testů na DM. Odběr vzorků musí být proveden u veterináře nebo pověřenou osobou na klubové akci. Při odběru musí být potvrzena identita jedince. Vyhodnocení genetických testů DM musí být provedeno akreditovanou laboratoří. Majitel je povinen výsledky vyhodnocení zaslat HPCH nebo jinému členu výboru. Do chovu mohou být bez podmínek zařazeni pouze jedinci s výsledkem negativním (N/N). Jedinci s výsledkem (N/DM) – přenašeči, mohou být do chovu zařazeni pouze pod podmínkou, že každé křížení bude uskutečňováno pouze s jedinci s výsledkem (N/N) – negativním.

Jedinci s výsledkem genetických testů DM - nemocný (DM/DM) nejsou do chovu zařazeni.

 
U Genomia mají členové KBO na veškeré testy slevu 10% (na konci objednávky zadáte své členské číslo a sleva Vám bude automaticky odečtena). Cena vyšetření je Kč 1490,- (pro členy KBO Kč 1341,-).
Odběr provádí veterinární lékař odběrem krve do zkumavky EDTA (K2 nebo K3), který zároveň i ověří a potvrdí identitu jedince. Odběr je možný provést i stěrem ze sliznice, ale je potřeba si odběrovou soupravu předem objednat či se dopředu domluvit se svým veterinárním lékařem.
 
Z jednoho odběru je možno nechat si provést více testů či využít výhodných balíčků "dvojtestů" za Kč 2.500,- (pro členy KBO Kč 2.250,-) jako například MDR1+DM (doporučujeme), DWARF+DM:
MDR1DWARFMH 
 

odkaz na laboratoře, které toto vyšetření provádějí:

 Laboklin: http://www.labogen.cz/
Tilia Laborratories: https://www.tilialaboratories.cz/

 

Psí degenerativní myelopatie (DM) je progresivní onemocnění postihující míchu. Je to fatální neurodegenerativní onemocnění objevující se u mnoha plemen psů. Sklony k této nemoci mají zejména ovčácká plemena a plemena jim podobná. Jedná se o nezánětlivou degeneraci bílé hmoty míchy. Příznaky se objevují zpravidla nejdříve od pátého roku života, obvykle ale až po osmém roce života psa. Jako vůbec první, těžko postřehnutelný příznak, mohou být například nerovnoměrně opotřebené drápy na zadních končetinách, nastupuje postupné nebolestivé slábnutí pánevních končetin, problémy s koordinací a chůzí, následuje ochabování až úplná atrofie svalstva zadních končetin, ataxie končetin, ztráta rovnováhy, netypické nesení ocasu, inkontinence a končí úplnou paralýzou a ochrnutím zadních končetin. Stav psa se postupně zhoršuje – příznaky mohou přibývat v průběhu až tří let, ale většinou dříve dojde k euthanasii psa. Velmi často postihuje německé ovčáky a plemena, jako je československý vlčák (ČSV), Saarloosův vlčák (SAV), která vznikla křížením německých ovčáků s vlky. Dnes mají tato plemena cca 70 % krve NO a při jejich šlechtění byla a je stále hojně využívána příbuzenská plemenitba.

Průběh nemoci je obvykle pomalý a bývá někdy v počátcích veterináři zaměňován s projevy DKK, artrózou či artritidou. Postihuje však i na první pohled zdravá zvířata, hodnocená často DKK 0-0, nemoc nemá nic společného s kyčelními klouby!

Řada onemocnění míchy se projevuje podobnými symptomy jako "DMko". Klinická diagnóza DM může být definitivně provedena až post mortem histopatologickým rozborem. Potvrzující diagnóza může být provedena také positivním výsledkem genetického testu.

DM je geneticky podmíněné onemocnění, které je způsobeno mutací genu SOD1 v kódující oblasti. Mutace má názvoslovné označení c.118 G>A (Awano at al, 2009). Záměnou G za A v sekvenci genu vznikne nesmyslný kodon – nedojde k řádnému přepisu genu a protein superoxiddismutasa 1, který je kódován SOD1 genem, nevznikne.

DM je autosomálně recesivně dědičná choroba. Nemoc se projeví u jedinců, kteří získají mutovaný gen od obou svých rodičů. Tito jedinci jsou označováni P/P (positivní/positivní). Přenašeči mutovaného genu, označovaní N/P (negativní/pozitivní, heterozygoté), mají mutovaný gen pouze od jednoho z rodičů a jsou bez klinických příznaků. Přenášejí ovšem nemoc na své potomky.
Existuje určité procento DM positivních psů, u kterých se za jejich života nedostavily příznaky DM. To lze vysvětlit buď úmrtím psů před propuknutím nemoci, nebo existencí modifikujících genů, které symptomy ovlivňují, environmentálními faktory nebo neúplnou penetrací nemoci mezi positivními homozygoty.

Genetickým testem nelze předpovědět věk nástupu onemocnění ani míra závažnosti symptomů. Bohužel genetický test není schopen zjistit, jak závažně bude postižen potomek DM positivního psa bez příznaků. Výzkumy degenerativní myelopatie stále probíhají. Lze předpokládat, že další skutečnosti budou odhaleny.

DM se vyskytuje u psů obou pohlaví se stejnou frekvencí. Při výběru chovného páru nezáleží na tom, který z partnerů nese který genotyp. Při výběru chovného páru je důležité se vyvarovat takové kombinace rodičů, kterým se mohou narodit DM geneticky positivní štěňata.

Genotypy rodičů Statistické zastoupení genotypů v potomstvu
DM/DM + DM/DM všechna štěňata budou mít riziko rozvoje DM
DM/DM + N/DM 50% štěňat bude v riziku DM, 50% štěňat bude DM mutaci přenášet na potomky
N/DM + N/DM 25% potomků bude zdravých, 50% potomků budou přenašeči DM a 25% bude v riziku DM

Pes může být: 
Zdráv
 – genotyp: N/N - prostý zmutovaného genu „Free“ ,normal
Zdráv – genotyp: N/DM - nositel zmutovaného genu „Carrier
Nemocný – genotyp: DM/DM - postižen nemocí „Affected" a buď již příznaky má a nebo se v nejbližších letech objeví. U některých zvířat nastupují první příznaky nemoci až po desátém roce života! Nemusí se však objevit vůbec, i když byl testem prokázán nemocný jedinec. Dědičnou zátěz však předá.

V jednom vrhu tedy mohou být bez problémů zvířata nemocná ale i naprosto zdravá i bez "nositelství".
Do dalšího chovu mohou být použita zvířata označená jako N/N ale i N/DM - ti se však nemohou kombinovat s ostatními N/DM navzájem. Zabraňujeme tím tak narození zvířat nemocných.

382087372 3202141890086840 3574567244109874132 n