.

.

Degenerativní myelopatie (DM)

Psí degenerativní myelopatie (DM) je progresivní onemocnění postihující míchu.

Je to fatální neurodegenerativní onemocnění objevující se u mnoha plemen psů. Sklony k této nemoci mají zejména ovčácká plemena a plemena jim podobná. Jedná se o nezánětlivou degeneraci bílé hmoty míchy.

Příznaky se objevují zpravidla nejdříve od pátého roku života, obvykle ale až po osmém roce života psa. Jako vůbec první, těžko postřehnutelný příznak, mohou být například nerovnoměrně opotřebené drápy na zadních končetinách, nastupuje postupné nebolestivé slábnutí pánevních končetin, problémy s koordinací a chůzí, následuje ochabování až úplná atrofie svalstva zadních končetin, ataxie končetin, ztráta rovnováhy, netypické nesení ocasu, inkontinence a končí úplnou paralýzou a ochrnutím zadních končetin. Stav psa se postupně zhoršuje – příznaky mohou přibývat v průběhu až tří let, ale většinou dříve dojde k euthanasii psa. Velmi často postihuje německé ovčáky a plemena, jako je československý vlčák (ČSV), Saarloosův vlčák (SAV), která vznikla křížením německých ovčáků s vlky. Dnes mají tato plemena cca 70 % krve NO a při jejich šlechtění byla a je stále hojně využívána příbuzenská plemenitba.

Průběh nemoci je obvykle pomalý a bývá někdy v počátcích veterináři zaměňován s projevy DKK, artrózou či artritidou. Postihuje však i na první pohled zdravá zvířata, hodnocená často DKK 0-0, nemoc nemá nic společného s kyčelními klouby!

Řada onemocnění míchy se projevuje podobnými symptomy jako "DMko". Klinická diagnóza DM může být definitivně provedena až post mortem histopatologickým rozborem. Potvrzující diagnóza může být provedena také positivním výsledkem genetického testu.

VIDEO: ZAČÁTEK ONEMOCNĚNÍ

DM je geneticky podmíněné onemocnění, které je způsobeno mutací genu SOD1 v kódující oblasti. Mutace má názvoslovné označení c.118 G>A (Awano at al, 2009). Záměnou G za A v sekvenci genu vznikne nesmyslný kodon – nedojde k řádnému přepisu genu a protein superoxiddismutasa 1, který je kódován SOD1 genem, nevznikne.

DM je autosomálně recesivně dědičná choroba. Nemoc se projeví u jedinců, kteří získají mutovaný gen od obou svých rodičů. Tito jedinci jsou označováni P/P (positivní/positivní). Přenašeči mutovaného genu, označovaní N/P (negativní/pozitivní, heterozygoté), mají mutovaný gen pouze od jednoho z rodičů a jsou bez klinických příznaků. Přenášejí ovšem nemoc na své potomky.
Existuje určité procento DM positivních psů, u kterých se za jejich života nedostavily příznaky DM. To lze vysvětlit buď úmrtím psů před propuknutím nemoci, nebo existencí modifikujících genů, které symptomy ovlivňují, environmentálními faktory nebo neúplnou penetrací nemoci mezi positivními homozygoty.

Genetickým testem nelze předpovědět věk nástupu onemocnění ani míra závažnosti symptomů. Bohužel genetický test není schopen zjistit, jak závažně bude postižen potomek DM positivního psa bez příznaků. Výzkumy degenerativní myelopatie stále probíhají. Lze předpokládat, že další skutečnosti budou odhaleny.

DM se vyskytuje u psů obou pohlaví se stejnou frekvencí. Při výběru chovného páru nezáleží na tom, který z partnerů nese který genotyp. Při výběru chovného páru je důležité se vyvarovat takové kombinace rodičů, kterým se mohou narodit DM geneticky positivní štěňata.

Nedoporučuje se párovat následující genotypy pro DM:

Genotypy rodičů Statistické zastoupení genotypů v potomstvu
DM/DM + DM/DM všechna štěňata budou mít riziko rozvoje DM
DM/DM + N/DM 50% štěňat bude v riziku DM, 50% štěňat bude DM mutaci přenášet na potomky
N/DM + N/DM 25% potomků bude zdravých, 50% potomků budou přenašeči DM a 25% bude v riziku DM

Dnes si na degenerativní myelopathii můžete nechat svého psa testovat např. přímo v německé laboratoři LABOKLIN (formulář k vytištění ZDE) nebo vzorek zaslat do laboratoře Genomia - Janáčkova 51, 32300 Plzeň, kteří vzorek do Německa přepošlou. Výsledky genetického testu jsou hotové obvykle za 10 dnů. Cena testu je 1400 Kč včetně DPH. Platby se nejčastěji realizují převodem na účet. Výsledný certifikát Vám bude zaslán emailem ve formátu pdf po uhrazení ceny testů.

Již několikrát jsme zmínili vzorek a tento vzorek pro genetické testování získám jak? K testování je potřeba vzorek krve nebo stěr sliznice ústní dutiny. Krev se odebírá do zkumavek s EDTA (5ml). Stěr sliznice ústní dutiny se provádí sterilními kartáčky, kterými se stírá vnitřní strana tváře psa (nestírá se jazyk ani sliny). Stěr se uchovává v papírové obálce, nesmí se uzavírat do neprodyšných obalů. Doporučuje se odběr provést u veterináře, který při odběru současně zkontroluje a potvrdí identitu psa. 

Vyšetření není v České republice povinné - Klub bílého ovčáka ho do chovu nevyžaduje, neboť v populaci nemáme mnoho (zda-li vůbec!) nemocných zvířat. Ale je na zvážení každého z nás, zda test uděláme, a to především v zájmu vlastního zvířete a v zájmu budoucích generací BŠO. Zvláště pak, pokud vlastníme krycího psa.

Pes může být: 
Zdráv
 – genotyp: N/N - prostý zmutovaného genu „Free“ 
Zdráv – genotyp: N/DM - nositel zmutovaného genu „Carrier“(v populaci BŠO je nositelů poměrně dost, ale ne každý tento výsledek zveřejní) 
Nemocný – genotyp: DM/DM - postižen nemocí „Affected" a buď již příznaky má a nebo se v nejbližších letech objeví. U některých zvířat nastupují první příznaky nemoci až po desátém roce života!!!! Nemusí se však objevit vůbec, i když byl testem prokázán nemocný jedinec. Dědičnou zátěz však předá.

V jednom vrhu tedy mohou být bez problémů zvířata nemocná ale i naprosto zdravá i bez "nositelství".
Do dalšího chovu mohou být použita zvířata označená jako N/N ale i N/DM - ti se však nemohou kombinovat s ostatními N/DM navzájem. Zabraňujeme tím tak narození zvířat nemocných.
Čistě teoreticky mohou být do dalšího chovu využita i zvířata DM/DM, bez klinických příznaků, kteří nejsou otestováni.
Pravidla jsou stejná, kombinujeme je vždy se zvířaty N/N. Všechna narozená štěňata se narodí, jako N/DM - tedy zdravá, ale nositelé.

VIDEO: PRŮBĚH NEMOCI