.

.

Kárný řád

1) kárná řízení provádí výbor - rozhoduje v prvním stupni o sporech mezi členy KBO (viz Stanovy VII, bod 6, ods.k)

2) za porušení Stanov či ostatních norem KBO nebo neplnění členských povinností člena nebo povinností vyplývajících ze zastávané funkce ve výboru,může být uloženo podle závažnosti kárné opatření:

  1. písemné napomenutí
  2. odvolání z funkce
  3. pozastavení chovatelského servisu
  4. návrh ČMKU na pozastavení zápisů vrhů na chovatelskou stanici příslušného chovatele
  5. vyloučení ze spolku dočasné (provádí výbor)
  6. vyloučení ze spolku trvalé (provádí členská schůze)

Proti členům výboru vede kárné řízení KRK, proti členům KRK vede kárné řízení členská schůze

3) proti rozhodnutí výboru se lze odvolat do 15ti dnů ode dne doručení rozhodnutí, odvolat se lze pouze písemně doporučeným dopisem ke kontrolní komisi. Lhůta pro vyjádření je rovněž 30 dnů.

Členové výboru se mohou odvolat ke členské schůzi. Rozhodnutí členské schůze je konečné.

 

Schváleno mimořádnou členskou schůzí ve Praze 10.6.2017