Řády a předpisy - Kárný řád

 

aktualizace 28.11.2016

 

Kárný řád

1/ kárná řízení provádí výbor

 

2/ za porušení Stanov či ostatních norem KBO nebo neplnění členských povinností člena nebo povinností vyplývajících ze zastávané funkce ve výboru KRK může být uloženo podle závažnosti kárné opatření:

a/ písemné napomenutí 

b/ odvolání z funkce

c/ pozastavení chovatelského servisu

d/ návrh  ČMKU na pozastavení zápisů vrhů na chovatelskou stanici příslušného chovatele 

e/ vyloučení ze spolku dočasné (provádí výbor)

f/ vyloučení ze spolku trvalé (provádí členská schůze)

Proti členům výboru vede kárné řízení KRK, proti členům KRK vede kárné řízení členská schůze

 

3/ proti rozhodnutí výboru se lze odvolat do 15ti dnů ode dne doručení rozhodnutí, odvolat se lze pouze písemně doporučeným dopisem ke kontrolní komisi. Lhůta pro vyjádření je rovněž 30 dnů.

Členové výboru se mohou odvolat ke členské schůzi. Rozhodnutí členské schůze je konečné.

 


 

 

Schváleno členskou schůzí ve Svojanově 25.3.2016