O nás

 

Klub bílého ovčáka z. s.

Jsme zájmovou odbornou společenskou a politicky nezávislou organizací, která sdružuje příznivce, majitele a chovatele bílých švýcarských ovčáků.

Jsme přímým členem Českomoravské kynologické unie, která naši zemi zastupuje v mezinárodní kynologické instituci FCI.

V současné době sdružuje více než 200 členů z celé naší republiky. Pro vstup do Klubu není rozhodující věk a není podmínkou ani vlastnit bílého ovčáka. Rádi uvítáme každého, komu učaroval bílý švýcarský ovčák.

Klubový účet: 215375125/0300

 

PŘIHLÁŠKA do klubu v PDF

PŘIHLÁŠKA k doplnění ve Wordu

 

Pro nové členy je členský poplatek ve výši 800 Kč na jeden kalendářní rok, pro členy stávající 500 Kč.

Vstupte mezi nás, členy Klubu bílého ovčáka, a těšme se z krásy tohoto plemene společně.

 

 

Činnost Klubu bílého ovčáka

Klub bílého ovčáka, dříve AKBO (americko – kanadského bílého ovčáka) byl založen 24.04.1993 v Praze. Klub je přímým členem Česko – moravské kynologické unie (ČMKU), která spadá pod přímé členství Mezinárodní kynologické organizace (FCI). Díky tomu máme možnost navázat kontakt a spolupráci s těmi největšími odborníky v chovatelství a také s dalšími kluby v zahraničí.

Od 02.05.2016 je KBO zapsaným spolkem (z. s.) u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo  5709.

Činnosti klubu:

 • 1. Produkovat zdravé jedince s průkazem původu (PP) plemene bílého švýcarského ovčáka (BŠO), kteří se co nejvíce exteriérem i povahou blíží ideálu standardu plemene.
 • 2. Snažíme se o propagaci (TV, časopisy, výstavy…).
 • 3. Pořádáme speciální a klubové výstavy.
 • 4. Zajišťujeme svody mladých a bonitace.
 • 5. Vydáváme zpravodaj, kde se snažíme o maximální a všestrannou informovanost o veškerém dění v našem klubu.
 • 6. Navazujeme kontakty s ostatními kluby BŠO v zahraničí.
 • 7. Pomocí odborných přednášek a poradců chovu zajišťujeme poradenskou službu při chovu, výstavách a výchově psů.
 • 8. Pravidelně kontrolujeme každý odchov.
 • 9. Chovný jedinec musí splňovat přísné podmínky pro uchovnění (svod mladých, bonitace).
 • 10. Pořádáme společenské akce, např. zájezdy na zahraniční výstavy, letní tábory, dny bílého ovčáka, klubové víkendy apod.
 • 11. Jsme nevýdělečná organizace. Finanční prostředky na činnost klubu získáváme z členských poplatků, z výdělků z pořádání výstav, svodů a bonitací, z poplatků za krytí, z poplatků za kontroly vrhu a ze sponzorských darů.

 

Všechny aktivity členů a všechny funkce výboru jsou dobrovolné a nevýdělečné. Všichni je děláme pro lásku k našemu nádhernému plemeni a pro potěšení.

 


 

Jak se stát členem našeho klubu?

V současné době sdružuje více než 200 členů nejen z České republiky. Pro členství v klubu není rozhodující věk, zájemce o členství nemusí být vlastníkem ani chovatelem bílého švýcarského ovčáka. Rádi uvítáme každého, komu učaroval bílý švýcarský ovčák, souhlasí se všemi řády klubu a chce se podílet na jeho činnosti.

 

 

Chcete se také stát členem Klubu bílého ovčáka?

Jestliže Vaše odpověď zní ANO, stačí jen:

 • 2. Zaplatit bankovním převodem na účet klubu bílého ovčáka (vstupní poplatek 800 Kč) - č.ú.: 215375125, kód banky: 0300

- jako variabilní symbol uveďte číslo své průkazky (pokud ji máte již vystavenou) a do zprávy pro příjemce napište „ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK“

(pro stávající členy Klubu bílého ovčáka je pak poplatek 500 Kč za každý další kalendářní rok členství - od 01.01. do 31.12.).

 • 3. Vyplněnou přihlášku, zaslat doporučeně společně s potvrzením o platbě na adresu pokladníka (adresu viz níže) nebo mailem na:

             pokladnik@bily-ovcak.cz

 

Pro více dotazů ohledně členství můžete kontaktovat pokladníka: Lenka Pecárová, Chlístovice 79, 284 01  Chlístovice

tel.: +420 724 052 359; e-mail: pecarova.kbo@seznam.cz 

 

 

Pro vstup do Klubu není rozhodující věk a není podmínkou vlastnit bílého ovčáka.

Rádi uvítáme každého, komu učaroval bílý švýcarský ovčák. 

Členská základna se aktualizuje každé 3 měsíce (rozesílání průkazek).

Pokud si chcete potvrdit Vaše členství pište na pecarova.kbo@seznam.cz