Klubová výstava a bonitace Nová Živohošť

 

VÝSTAVA, 9.6.2019:   PROPOZICE    +    PŘIHLÁŠKA     > pro přihlašování e-mailem, nebo poštou

     Přihlašování  přes  DOGOFFICE      > dodržujte pokyny a platby uvedené v propozicích

 

BONITACE, 9.6.2019:  PŘIHLÁŠKA  a propozice

Klubový víkend DĚTŘICHOV

přidáno: 24.03.2019

Výsledky SPECIÁLNÍ VÝSTAVY - FOTOGALERIE

Výsledky BONITACE - FOTOGALERIE

Výsledky SVODU - FOTOGALERIE

Přihlášení psi na výstavu, svod a bonitaci v Dětřichově

přidáno: 26.2.2019

přidán seznam přihlášených psů na výstavu: PŘIHLÁŠENÍ PSI

přidány seznamy přihlášených na svod a bonitaci

Upozornění na uzávěrku

Uzávěrka přihlašování na Speciální výstavu je  23.2.2019.  Již je po uzávěrce.

Uzávěrka přihlašování na bonitaci a svod mladých je  9.2.2019.  Již je po uzávěrce.

Členské příspěvky 2019

Připomínáme! Poplatky za členství na rok 2019 provádějte na klubový účet ČÚ: 227889326/0600 nejpozději do 31.1.2019, dle  stanov KBO. Pokud nezaplatíte včas členský příspěvek, Vaše členství v klubu bohužel skončí.

Změna ohledně Souhlasu se zpracováním osobních údajů

 přidáno: 26.01.2019

 

Vzhledem k novému stanovisku Úřadu pro ochranu osobních údajů k problematice souhlasů se zpracováním osobních údajů ve spolcích a k některým dalším otázkám – fotografie z akcí, zveřejňování výsledkových listin atd. vyplývá, že spolky ke zpracování osobních údajů svých členů nepotřebují jejich přímo vyjádřený souhlas.

Získávání souhlasů se zpracováním osobních údajů proto již není nutné. Členům KBO je poskytnuta Informace o zpracování jejich osobních údajů zveřejněním na webových stránkách klubu. U nových členů může být tato Informace přílohou přihlášky, ale již bez požadovaného souhlasu.  

Na základě těchto informací již není nutné, aby Souhlas se zpracováním osobních údajů byl podmínkou pro členství v KBO.

" ÚOOÚ k činnosti spolků "

 

  

 

Tábor, mistrovství

 přidáno: 24.01.2019

Spuštěno přihlašování na:

- výcvikový tábor KBO. Informace a přihlášky naleznete pod odkazem Výcvikový tábor.

- mistrovství BŠO v obedience

  

Nový klubový účet

upozorňujeme na změnu čísla klubového účtu

ČÚ: 227889326 / 0600

 

Pokud zašlete platbu na starý účet do 9.2.2019, platba bude v pořádku přijata. Platby zaslané po tomto datu se Vám vrátí zpět, z důvodu zrušení starého účtu..

 

  

Dogoffice

přidáno: 14.01.2019

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA KLUBOVÉ VÝSTAVY PŘES DOGOFFICE

https://dogoffice.cz/ 

PROPOZICE na výstavu.

přihlašování přes Dogoffice je možné, dodržujte propozice a výstavní poplatky uvedené v propozicích (pouze na účet klubu, nebo adresu pokladníka).

Bohužel dogoffice nefunguje zcela správně, nefunguje možnost přihlášení psů do tř. pracovní, takže bude lépe takové psy přihlásit e-mailem, poštou. Problém není na straně klubu, ale ČMKU (správce dogoffice), bohužel nekomunikují.

 

 

Speciální výstava Dětřichov 2019

 

Přidány propozice a přihlášky na speciální výstavu, svod a bonitaci.

 

Přihlašovat na výstavu se můžete pomocí e-mailu pecarova.kbo@seznam.cz, kam zašlete naskenovanou přihlášku, poštou,

nebo pomocí systému DOGOFFICE.

 

I. uzávěrka přihlášek na speciální výstavu 23.1.2019

II. uzávěrka přihlášek na speciální výstavu 23.2.2019

 

Přihlášky na svod a bonitaci zasílejte na adresu HPCH: Věra Pecková, Řípská 872, 276 01 Mělník, bily.ovcak@seznam.cz

Uzávěrka přihlášek na svod a bonitaci je 9.2.2019

 

 

» archiv novinek´