člen výboru

Ke dni 31.10.2019 ukončila z osobních důvodů svou činnost ve výboru klubu paní Eva Krejčová. Dle stanov bude od 1.11.2019 vykonávat tuto činnost členy zvolený náhradník, paní Lucie Outerská.

Malé Mistrovství KBO - výsledky

přidáno: 6.10.2019

15. Malé mistrovství KBO (rozh. M. Kuncová)

VÝSLEDKY & FOTOGALERIE

12. Speciál BŠO v agility - výsledky

12. ročník Speciálu BŠO v Agility

VÝSLEDKY & FOTOGALERIE

 

Povinné čipování psů od 1.1.2020

 

Převzato z ČMKU (http://www.cmku.cz/cz/novinky-148/)


Kynologické veřejnosti je již určitě známo, že vzhledem ke znění Zákona o veterinární péči dochází od 1.1.2020 k značné změně v otázce vakcinace proti vzteklině. Přesně řečeno za platnou bude požadována pouze vakcinace proti vzteklině provedená u psa identifikačně označeného čipem.
Asi si většina z nás myslela, že pokud má pes v očkovacím průkazu uvedeno, že vakcinace proti vzteklině je platná např. do 10.října 2020 nebo 2021, nemusí se zatím požadavkem na čipování zabývat. Na webu Státní veterinární správy (www.svscr.cz) jsou na toto téma uvedeny informace a také odpovědi na často kladené otázky. Jednu z nich si dovoluji ocitovat:

Můj pes má platné očkování proti vzteklině. Termín přeočkování má až v průběhu roku 2020 (případně 2021 či 2022). Musím jej nechat čipovat ještě v roce 2019, nebo stačí až při přeočkování?
Jak již bylo uvedeno výše, na základě zmíněné novely veterinárního zákona je s účinností od 1. ledna 2020 očkování psa proti vzteklině platné pouze pokud je pes označen mikročipem, případně označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Není tedy možné tuto proceduru odkládat až do dalšího přeočkování. Pokud tak již chovatel neučinil, je nutné nechat psa označit nejpozději do konce roku 2019, jinak bude očkování považováno za neplatné.

Z uvedeného vyplývá, že z pohledu Státní veterinární správy není termín platnosti vakcinace uvedený v očkovacím průkaze směrodatný. Nebude-li pes identifikačně označen čipem, nebude asi kontrolní orgán považovat vakcinaci proti vzteklině za platnou a majitel může počítat s citelnou pokutou.
Většina plemen zapisovaných v rámci ČMKU již čipuje a majitelé tedy nemusí očekávat problému. Stále je ale hodně plemen, kde se jako identifikační označení používá tetování a majitelé těchto psů by s novým zněním zákona měli počítat. Detailní informace o probíraném problému najdete na webu Státní veterinární správy (www.svscr.cz).

Vladimíra Tichá

 

Klubový víkend Rozkoš u České Skalice - výsledky

 přidáno 16.09.2019

 

VÝSLEDKY VÝSTAVY & FOTOGALERIE

VÝSLEDKY SVODU & FOTOGALERIE 

VÝSLEDKY BONITACE & FOTOGALERIE

 

Klubová výstava - obsazení tříd

přidáno: 20.8.2019

Klubová výstava 14.9.2019 (rozh.: I. Nováková + O. Plšková) - obsazenost

Vzhledem k velkému počtu přihlášených zvířat bude posuzování rozděleno do dvou kruhů, jako druhý rozhodčí bude posuzovat O. Plšková.

Bonitace 14.9.2019  (rozh.: O. Plšková) - seznam přihlášených

Svod mladých 15.9.2019 - seznam přihlášených

Malé Mistrovství KBO - propozice, přihlášky

přidáno: 18.8.2019

 "15. Malé mistrovství Klubu bílého ovčáka" , datum akce: 5. října 2019   

 PROPOZICE A PŘIHLÁŠKA

 závodit se bude dle NZŘ, kategorie ZZO 1, ZPS 1, ZVV 1.   rozhodčí: Michaela Kuncová

 uzávěrka přihlášek je 20.9.2019 !

 

laboratoř Genomia - sleva na testování genetiky

přidáno: 24.7.2019

Členům klubu poskytne Genomia slevu 10 % na genetické testy (např.: MDR, DM, DNA, ...).

Podmínky pro poskytnutí slevy jsou uvedeny na:

Podmínkou pro získání slevy 10% slevy na genetické testy je zadání objednávky online a uvedení informace o členství (výběr klubu v online objednávce testu). Na slevu neexistuje zákonný nárok.

Klubová výstava Česká Skalice

přidáno: 18.6.2019

Klubová výstava 14.9.2019 - KV Česká Skalice

Rozhodčí: Iveta Nováková

PROPOZICE    +    PŘIHLÁŠKA     > pro přihlašování e-mailem, nebo poštou

Přihlašování pomocí DOGOFFICE  > dodržujte pokyny a platby uvedené v propozicích

I. uzávěrka přihlášek je 19.7.2019 , II. uzávěrka přihlášek je 16.8.2019

 

Bonitace 14.9.2019  -  PŘIHLÁŠKA a propozice    > uzávěrka přihlášek je 16.8.2019

Svod mladých 15.9.2019  -  PŘIHLÁŠKA a propozice   > uzávěrka přihlášek je 16.8.2019

Potřebné výstavy k bonitaci:

Na členské schůzi 8.6.2019 bylo odhlasováno, že jedna ze dvou povinných výstav pro bonitaci musí být výstava pořádaná Klubem bílého ovčáka, tedy „klubová“ nebo „speciální“. Této výstavy se lze zúčastnit v den bonitace. Pokud se započítává do dvou povinných výstav, jedinec na ní musí být posouzen. Bez posudku nebude připuštěn k bonitaci.

Klubová výstava, bonitace Nová Živohošť - výsledky

přidáno: 10.6.2019

Výsledky KLUBOVÉ VÝSTAVY - FOTOGALERIE

Výsledky BONITACE - FOTOGALERIE

» archiv novinek´