Upozornění: Zápisní řád ČMKU

 

UPOZORNĚNÍ:

Zápisní řád ČMKU, článek I. Obecné podmínky bod 1. a) u fen,které ukončily 8. rok věku, je možné zabřeznutí pouze na základě potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření zvířete na začátku říje s dobrozdáním, že zdravotní stav březost umožňuje bez nadměrných rizik. Toto je podmíněno též schválením příslušného chovatelského klubu (např. fena narozená 1. ledna 2005 smí být naposledy kryta 1. ledna 2013). Pravomocí chovatelských klubů je podmínky uvedené v odstavci 1. písm. a, ve svých vnitřních  předpisech zpřísnit, nikoli však zmírnit.

Změna bude zanesena do řádu KBO na letošní  členské schůzi na Svojanově.

Upozorňujeme na tuto skutečnost majitele fen, kterých se to týká (letos jim bude 8 let ), že je třeba počítat s touto změnou.