Změna ohledně Souhlasu se zpracováním osobních údajů

 přidáno: 26.01.2019

 

Vzhledem k novému stanovisku Úřadu pro ochranu osobních údajů k problematice souhlasů se zpracováním osobních údajů ve spolcích a k některým dalším otázkám – fotografie z akcí, zveřejňování výsledkových listin atd. vyplývá, že spolky ke zpracování osobních údajů svých členů nepotřebují jejich přímo vyjádřený souhlas.

Získávání souhlasů se zpracováním osobních údajů proto již není nutné. Členům KBO je poskytnuta Informace o zpracování jejich osobních údajů zveřejněním na webových stránkách klubu. U nových členů může být tato Informace přílohou přihlášky, ale již bez požadovaného souhlasu.  

Na základě těchto informací již není nutné, aby Souhlas se zpracováním osobních údajů byl podmínkou pro členství v KBO.

" ÚOOÚ k činnosti spolků "