NOVINKY 2018

Mimořádná volební schůze KBO - výsledky

V sobotu 10. listopadu proběhla mimořádná volební schůze KBO, kde si přítomní členové zvolili část nového výboru.

Změnil se nám předseda, pokladník, jednatel, osoba pro zásílání podkladů do TOP tabulek (výstavy, závody a zkoušky)

- viz KONTAKTY.

Z této schůze byl všem řádným členům rozeslán zápis.

Komu nepřišel hromadný e-mail, obraťte se na našeho předsedu KBO - pana Pecára.

 

Mimořádná volební schůze KBO

V sobotu 10.11.2018 proběhne mimořádná volební schůze KBO.

Komu nepřišel hromadný e-mail, obraťte se na předsedu KBO - pana Šatného.