Klubová databáze

  

Slibovanou databázi neustále brzdí zaslání, či spíše nezaslání, slibovaných dat z plemenné knihy ČMKU. V červenci byly zaslány

jen základní (nedostatečné) informace a od září pravidelně urgujeme zbytek.

 

OFICIÁLNÍ RENTGENOVÁNÍ KYČLÍ A LOKTŮ

Jednou z podmínek na bonitaci je zhotovení RTG snímků kyčlí a loktů. A protože jsou určené hranice (stupně),

po jejichž překročení jedinec uchovněn být nemůže, logicky z toho vyplývá, že je to krok poměrně závažný.

Tudíž i výběr veterinárního pracoviště, kam zamíříte, by měl být zvolen zodpovědně, protože jak se občas ukáže,

ne každý veterinář, který vlastní rentgen, to s ním také umí. Samotné rentgenování, ale i vlastní snímek, musí splňovat

Vnitřní předpis KVL. Pokud tomu tak není, MVDr. Slabý snímek neposoudí a žádá o nový. Jelikož každý jedinec smí být

pro oficiální vyhodnocení rentgenován pouze jednou, zasílá k tomuto účelu majiteli i „Výzvu k opakovanému rtg vyšetření".

Na základě tohoto dokladu je tak možné znovu psa „vyfotit“ u jiného veterináře. Záleží poté na rozhodnutí majitele psa,

jestli půjde k veterináři původnímu nebo si raději vybere zkušenějšího.