Členství a přihlášení do klubu - Informace pro členy

 

Jste již členem Klubu bílého ovčáka?

Informace pro členy KBO o zpracování osobních údajů

Neopomíjejte včas platit členský příspěvek na další kalendářní rok (od 01.01. do 31.12.), splatnost ročního příspěvku je do 31.1. daného roku. 

               - bankovním převodem na účet klubu bílého ovčáka 500 Kč

- č.ú.: 227889326, kód banky: 0600

- jako variabilní symbol uveďte číslo své průkazky a do zprávy pro příjemce napište

„ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK“ + příslušný rok

V případě neuhrazení členského příspěvku do 31.1. Vaše členství v klubu končí. (V takovém případě můžete znovu požádat o členství vyplněním přihlášky do KBO a zasláním vstupního členského příspěvku.)

 

Pro více dotazů ohledně členství můžete kontaktovat pokladníka:

Lenka Pecárová

tel.: +420 724052359

e-mail: pecarova.kbo@seznam.cz

 


partnerská laboratoř pro vyhodnocení testů - MDR, DM, DNA a spoustu dalších

Členům klubu, po ověření členství, poskytují slevu 10 % na genetické testy. Podmínky pro poskytnutí slevy jsou uvedeny na:


Jako členové klubu máte možnost využívat inzerci štěňat, psů, prezentaci krycích psů v katalogu krycích psů, nižší poplatky za výstavy, bonitace, krycí poplatky, kontroly vrhů, můžete se účastnit klubových akcí - tábor, závody, ...

Práva a povinnosti členů

Práva :

  • Od 18-ti let volit a být volen do orgánů KBO
  • Zúčastňovat se na jednáních na členských schůzích
  • Používat všech výhod a služeb KBO, pokud člen plní podmínky pro to stanovené
  • Podávat návrhy a náměty, stížnosti, vznášet dotazy, dostávat zprávy o činnosti a hospodaření KBO
  • Odvolávat se proti rozhodnutí výboru KBO ke kontrolnímu orgánu nebo členské schůzi KBO

Povinnosti :

  • Dodržovat Stanovy a řády KBO, řídit se usneseními orgánů klubu
  • Řádně plnit úkoly vyplývající zfunkce vorgánech klubu, do které byl člen se svým souhlasem zvolen
  • Platit včas členské a účelové prostředky
  • Hlásit bez zbytečného odkladu (nejpozději do 30-ti dnů ) doporučeným dopisem výboru KBO změny související s členstvím v KBO /změna adresy, zánik členství apod./
  • Dbát na dodržování Zákona o ochraně zvířat proti týrání