Chov - Jak uchovnit fenu/psa

Pří koupi štěňátka se každý majitel od chovatele dozvídá velkou spoustu zajímavostí, které zpravidla, buď z rozrušení nad příchodem malého tvorečka nebo odstupem času zapomíná. Rádi se s Vámi rozdělíme o své zkušenosti s chovem bílých ovčáků. Nebudeme psát o výběru štěněte, jak a čím krmit ani o jeho výchově. Spíše napíšeme něco o tom, jak se z Vašeho štěňátka, které má předpoklady pro chov, stane chovný jedinec.

 

Pro názornost se pokusíme sestavit pár bodů, které Vám v tom pomohou. 

1. Svod mladých:

věk: 6 – 18 měsíců (výjimečně max. do 24 měsíců), kontrola chrupu, výšky, u psů varlat… kontroluje klubová komise. Po absolvování svodu obdržíte „Svodovou kartu“, kde bude vše poznamenáno. Absolvování svodu mladých je zaznamenáno do průkazu původu. Nezapomeňte s sebou přivést Průkaz původu psa, očkovací průkaz s platným očkováním. Pro uchovnění je svod povinný.

2. Bonitace:

Věk od 16 měsíců, horní hranice není stanovena. Další podmínky: absolvování min. 2 výstav (národní, mezinárodní, klubové nebo speciální) od třídy mladých výše. Alespoň jedna musí být Klubem pořádaná, na území ČR. Nezáleží na výsledku výstavního ohodnocení.

Dále se musí předložit RTG DKK a DLK (RenTGenDysplazie Kyčelního Kloubu a Dysplazie Loketního Kloubu), psa lze rentgenovat od 16 měsíců u veterináře oprávněného tento úkon vykonávat, ten pak zašle snímek k vyhodnocení autorizované klubem určené osobě (v současné době MVDr. Slabý – více viz odkazy), cca do 3 týdnů Vám přijde vyhodnocení (do 1 měsíce je možnost se odvolat, pokud s výsledkem nesouhlasíte).

Na bonitaci nezapomeňte s sebou přivést Průkaz původu psa, očkovací průkaz s platným očkováním.

Bonitace=celkové zhodnocení psa, exteriéru a povahy, obdobně jako na svodu, ale podrobněji a pečlivěji, provádí rozhodčí ČMKU. Pokud pes nemá vyřazující vadu, je uchovněn.

Některé vyřazující vady: nesprávná výška (u psů jiná než v rozmezí 58 – 67cm, u fen 53 – 62cm), chybějící zub, vyšší DKK – u psů vyšší než 1/1, u fen vyšší než 2/2.

Chovnost: u fen – od 20 měsíců do 8 let, psi – od 18 měsíců doživotně

DLK – jedinci se stupněm O (FCI A) – bez omezení, jedinci se stupněm 1 (FCI B) - musí mít nulový protějšek, jedinci se stupněm 2 (FCI C+D) - se do chovu vůbec nepouští a již uchovnění jedinci se stupněm 2 jsou omezeni – 1 vrh (krytí) za dva roky.

DKK - do chovu mohou být bez omezení zařazeni pouze psi a feny s RTG 0/0 ( FCI A ) negativní, s RTG 1/1 (FCI B).  Feny s RTG 2/2 (FCI C) mohou mít 1 vrh za dva kalendářní roky, přičemž pes musí mít RTG 0/0 (FCI A).

Po absolvování obdržíte „Bonitační kartu“, kde bude vše poznamenáno. Výsledek bonitace je zaznamenán do průkazu původu.

Více podrobností viz BONITAČNÍ ŘÁD

 

3. Chovatelská stanice:

Noví majitelé uchovněných fen si musí sami zažádat o přidělení chráněného názvu (ten si může budoucí chovatel vybrat sám) a zaregistrování chovatelské stanice na ČMKU. Bez chovatelské stanice se nedá chovat! Adresa, kde o název požádat: Registr CHS, Maškova 3, 182 53 Praha 8-Kobylisy.

Zda už Vámi vybraný název pro chovatelskou stanici existuje či nikoliv si můžete sami jednoduše ověřit na stránkách FCI přes odkaz přímo zde.

4. Krycí listy:

Vydává hlavní poradce chovu na žádost majitele chovné feny. Vyplněné krycí listy se odesílají ihned po krytí zpět poradci chovu. Přihláška zápisu štěňat – posílá poradce chovu chovateli na základě telefonického ohlášení narození štěňat, po vyplnění jmen zaslat na plemennou knihu ČMKU, kde se doplní tetovací čísla.

5. Tetování, čipování, očkování:

Tetujeme od 42. dne do pravého ucha, čipujeme od čtvrtého týdne, očkujeme o šestého týdne. Valná většina chovatelů provádí tyto úkony v jeden den po šestém týdnu věku štěňat. Chovatel si může vybrat, zda bude tetovat, čipovt, či oboje.

6. Průkazy původu:

Zařizuje hlavní poradce chovu, vydává a zasílá plemenná kniha ČMKU.