Chov - Informace pro chovatele

 

Co udělat před plánovaným krytím feny:

Na webových stránkách klubu Dokumenty ke stažení si stáhnete:

- Žádost o vystavení krycího listu: vyplněný formulář zašlete na e-mail: bily.ovcak@seznam.cz, nebo adresu poradkyně chovu. Ta Vám na základě přijetí žádosti zašle Krycí list.

- Součástí Krycího listu je Oznámení narození vrhu. To si odstřihnete a ponecháte. Pokud jej později  nedohledáte, můžete si jej stáhnout na str. klubu (zde).

Krycí list zašlete poradkyni chovu, do 7mi dnů po krytí, poštou.

- Oznámení o narození vrhu vyplníte a zašlete poradkyni chovu do 5ti dnů po narození štěňat. Na základě přijetí oznámení Vám zašle poradkyně chovu Žádost o registrační / tetovací čísla. Lze zaslat poštou, nebo e-mailem bily.ovcak@seznam.cz

- Žádost o registrační / tetovací čísla pak vyplníte, a mezi 3 - 4 týdnem věku štěňat odešlete na Plemennou knihu (adresa je na formuláři). Plemenná kniha Vám zašle potvrzenou přihlášku k zápisu a reg. čísla (tetovací čísla) na Vámi v žádance uvedenou e-mailovou adresu.

- Přihlášku k zápisu při tetování, čipování štěňat potvrdí veterinář, a tu odevzdáte při kontrole vrhu.

- Seznam majitelů štěňat - formulář vyplní chovatel při prodeji štěňat, nový majitel svým podpisem potvrdí, že byl chovatelem informován o uchování kontaktu pro potřeby klubu. Posílá se poštou.

- Adresy majitelů štěňat pro registraci čipu v KBO - formulář slouží k registraci čipů psů a adres majitelů do evidence KBO v elekt. databázi. Posíláte e-mailem na bily.ovcak@seznam.cz

 

Povinnost platby za krytí:

Majitelé krycích psů mají povinnosti uhradit za každý narozený vrh (po krytí Vaším psem), jednorázový poplatek 500 Kč, nevztahuje se na zahraniční krytí. Platí se pouze, pokud se narodí 3 a výše štěnat. Splatnost poplatku je do 2 měsíců od narození štěňat.

Při krytí psem, jehož majitel není v době krytí členem KBO, musí poplatek klubu za krytí zaplatit chovatel (majitel feny). Nevztahuje se na zahraniční krytí (majitel psa není občanem ČR).

 

 

 


Kdy, kde rentgenovat kyčle a lokty a kam poslat k vyhodnocení?

Pokud chceme uchovnit u nás, v České republice, bílého švýcarského ovčáka, jednou z podmínek pro chov jsou rentgeny kyčlí a loktů. Tyto rentgeny můžeme provádět libovolně u jakéhokoliv veterináře, který je odborně způsobilý a přístrojově vybavený k těmto úkonům.


 

Pro samotné vyhodnocení pak už máme jen dvě možnosti:

 

1. MVDr. Jan Slabý, klinika Arvet - provedení RTG od šestnácti měsíců (od 16 měs.)

 

platba PŘEDEM na adresu kliniky složenkou typu "C",

posuzují se lokty i kyčle, cena Kč 1.080,- za obě vyšetření.

Snímek je posouzen až po zaplacení!!!

kontakt:

Vrcovická 2227, 397 01 Písek, tel. číslo: +420 382215038

Dále posuzuje i "Osteochondritis Dissecans ramenních kloubů" (OCD) a Spondyloza (SA),

cena Kč 1.080,-. Tato vyšetření nejsou povinná.

 

2. Nadace OFA (Orthopedic Foundation for Animals) - provedení RTG od čtyřiadvaceti měsíců (od 24 měs.)

Více o americké nadaci OFA, detaily vyhodnocení:

VYŠETŘENÍ U OFA - ČESKÝ PŘEKLAD

 Žádost o vyhodnocení DKK či DLK: Naleznete zde: http://www.offa.org/hdappbw.pdf - žádost je třeba čitelně vyplnit – část vyplňuje majitel/ka a část veterinární lékař/ka, který/á rtg snímek pořídila. Podepsáním žádosti zároveň prohlašujete, že u rentgenovaného psa nebyl proveden operativní zákrok na vyšetřovaných kloubech. Instrukce, které jsou na druhé straně žádanky, naleznete níže přeložené do českého jazyka. Vše řádně vyplněné je pak třeba zaslat buď poštou či e-mailem – kontakt naleznete níže. V případě, že však chcete poslat rtg snímek elektronicky je třeba ještě vyplnit tuto žádost: http://www.offa.org/electronicapp.pdf - kde rovněž Váš veterinární lékař/ka najde bližší informace týkající se označení elektronických snímků. Upozorňuji ale, že elektronické žádosti OFA přijímá pouze od klinik, které jso pro tuto službu registrovány!

Platný ceník od 1.1.2008:

Vyhodnocení dysplazie kyčelních kloubů (DKK)    USD 35,--

Vyhodnocení dysplazie loketních kloubů (DLK)    USD 35,--

Vyhodnocení DKK + DLK – zasláno současně        USD 40,--

Snímek je posouzen až po zaplacení!!! Platba předem na účet klinky.

 

Kontakt na nadaci: Orthopedic Foundation for Animals

2300 E Nifong Boulevard

Columbia, Missouri, 65201-3806, USA

Phone: +1 573 442-0418 , Fax: +1 573 875-5073, Email: ofa@offa.org