Chov - Informace pro chovatele

 

Co udělat před plánovaným krytím feny:

Na webových stránkách klubu Dokumenty ke stažení si stáhnete:

Žádost o vystavení krycího listu: vyplněný formulář zašlete na e-mail: bily.ovcak@seznam.cz, nebo adresu poradkyně chovu. Ta Vám na základě přijetí žádosti zašle Krycí list. Krycí list zašlete poradkyni chovu, do 7mi dnů po krytí, poštou. Povinný!

Součástí Krycího listu je Oznámení narození vrhu. To si odstřihnete a ponecháte. Pokud jej později  nedohledáte, můžete si jej stáhnout na str. klubu (zde).

Oznámení o narození vrhu vyplníte a zašlete poradkyni chovu do 5ti dnů po narození štěňat. Na základě přijetí oznámení Vám zašle poradkyně chovu Žádost o registrační / tetovací čísla. Lze zaslat poštou, nebo e-mailem bily.ovcak@seznam.cz . Povinný!

Žádost o registrační / tetovací čísla pak vyplníte, a mezi 3 - 4 týdnem věku štěňat odešlete na Plemennou knihu (adresa je na formuláři). Plemenná kniha Vám zašle potvrzenou přihlášku k zápisu a reg. čísla (tetovací čísla) na Vámi v žádance uvedenou e-mailovou adresu.

Přihlášku k zápisu při tetování, čipování štěňat potvrdí veterinář, a tu odevzdáte při kontrole vrhu. Povinný!

Seznam majitelů štěňat - formulář vyplní chovatel při prodeji štěňat, nový majitel svým podpisem potvrdí, že byl chovatelem informován o uchování kontaktu pro potřeby klubu. Posílá se poštou. Povinný!

Adresy majitelů štěňat pro registraci čipu v KBO - formulář slouží k registraci čipů psů a adres majitelů do evidence KBO v elekt. databázi. Posíláte e-mailem na bily.ovcak@seznam.cz

 


 

Co zkontrolovat před krytím v zahraničí: Než pustíte fenu k psovi, ověřte si identitu psa (čip), zkontrolujte chrup psa, zda je opravdu plnochrupý, a nemá nadpočetné zuby. V některých zemích jsou tolerovány chybějící P1, nebo mohou být zuby zdvojené a nadpočetné. Dle našeho řádu takto nesplňují chovné podmínky - pokud mají neúplný, i neprořezaný, nadpočetný, zdvojený chrup a jiné anomálie, vady skusu.


Minimální věk pro odběr štěňat od feny je 8 týdnů !

Kontrola vrhu: V souladu se stanovami ČMKU, Řádem ochrany zvířat při chovu psů, Zápisním řádem ČMKU a KBO (řád KBO VII./5.) se provádí povinná kontrola vrhu v dané chovatelské stanici.

Cílem kontroly vrhu štěňat u chovatele (chovatel je majitel feny v době vrhu) je stav ubytování štěňat a matky, péče o štěňata, kondice a zdraví štěňat, velikost a kondice odpovídající věku, není-li porušován Řád ochrany zvířat při chovu psů, Zákon na ochranu zvířat proti týrání, zda se u chovatele nachází stejný počet štěňat, které uvedl do knihy odchovů, zda jsou štěňata řádně čipovaná, očkovaná a odčervená. Dále kontrolor zjišt'uje zda se u štěňat nevyskytují vrozené vady nebo vady vylučující z chovu.

Kontrolu vrhu provádí poradce chovu, určení členové KBO – kontrolor pověřený výborem KBO.Vybraný kontrolor (po dohodě s chovatelem) dá na vědomí chovateli termín, kdy provede kontrolu vrhu. O kontrole vrhu je proveden zápis do formuláře " Protokol o kontrole vrhu". Protokol je platný pouze s podpisem chovatele a osoby provádějící kontrolu vrhu. Protokol je vyhotoven ve dvou výtiscích, přičemž každý z výtisků má povahu originálu. Protokoly jsou řádně uloženy u poradce chovu a chovatele.

Platba pro člena klubu je stanovena následovně: Cestovné (dle vyhlášky 119/92) je ve výši 6 CZK / km pro kontrolora vrhu. Zápisné štěňat 100 CZK / za štěně. Pro nečleny klubu je poplatek (zápisné) za štěně 5-ti násobný.


 

Povinnost platby za krytí:

Majitelé krycích psů mají povinnosti uhradit za každý narozený vrh (po krytí Vaším psem), jednorázový poplatek 500 Kč, nevztahuje se na zahraniční krytí. Platí se pouze, pokud se narodí 3 a výše štěnat. Splatnost poplatku je do 2 měsíců od narození štěňat.

Při krytí psem, jehož majitel není v době krytí členem KBO, musí poplatek klubu za krytí zaplatit chovatel (majitel feny). Nevztahuje se na zahraniční krytí (majitel psa není občanem ČR).