Chov - Informace pro chovatele

 

Kdy, kde rentgenovat kyčle a lokty a kam poslat k vyhodnocení?

Pokud chceme uchovnit u nás, v České republice, bílého švýcarského ovčáka, jednou z podmínek pro chov jsou rentgeny kyčlí a loktů. Tyto rentgeny můžeme provádět libovolně u jakéhokoliv veterináře, který je odborně způsobilý a přístrojově vybavený k těmto úkonům.


 

Pro samotné vyhodnocení pak už máme jen dvě možnosti:

 

1. MVDr. Jan Slabý, klinika Arvet - provedení RTG od šestnácti měsíců (od 16 měs.)

 

platba PŘEDEM na adresu kliniky složenkou typu "C",

posuzují se lokty i kyčle, cena Kč 1.080,- za obě vyšetření.

Snímek je posouzen až po zaplacení!!!

kontakt:

Vrcovická 2227, 397 01 Písek, tel. číslo: +420 382215038

Dále posuzuje i "Osteochondritis Dissecans ramenních kloubů" (OCD) a Spondyloza (SA),

cena Kč 1.080,-. Tato vyšetření nejsou povinná.

 

2. Nadace OFA (Orthopedic Foundation for Animals) - provedení RTG od čtyřiadvaceti měsíců (od 24 měs.)

Více o americké nadaci OFA, detaily vyhodnocení:

VYŠETŘENÍ U OFA - ČESKÝ PŘEKLAD

 Žádost o vyhodnocení DKK či DLK: Naleznete zde: http://www.offa.org/hdappbw.pdf - žádost je třeba čitelně vyplnit – část vyplňuje majitel/ka a část veterinární lékař/ka, který/á rtg snímek pořídila. Podepsáním žádosti zároveň prohlašujete, že u rentgenovaného psa nebyl proveden operativní zákrok na vyšetřovaných kloubech. Instrukce, které jsou na druhé straně žádanky, naleznete níže přeložené do českého jazyka. Vše řádně vyplněné je pak třeba zaslat buď poštou či e-mailem – kontakt naleznete níže. V případě, že však chcete poslat rtg snímek elektronicky je třeba ještě vyplnit tuto žádost: http://www.offa.org/electronicapp.pdf - kde rovněž Váš veterinární lékař/ka najde bližší informace týkající se označení elektronických snímků. Upozorňuji ale, že elektronické žádosti OFA přijímá pouze od klinik, které jso pro tuto službu registrovány!

Platný ceník od 1.1.2008:

Vyhodnocení dysplazie kyčelních kloubů (DKK)    USD 35,--

Vyhodnocení dysplazie loketních kloubů (DLK)    USD 35,--

Vyhodnocení DKK + DLK – zasláno současně        USD 40,--

Snímek je posouzen až po zaplacení!!! Platba předem na účet klinky.

 

Kontakt na nadaci: Orthopedic Foundation for Animals

2300 E Nifong Boulevard

Columbia, Missouri, 65201-3806, USA

Phone: +1 573 442-0418 , Fax: +1 573 875-5073, Email: ofa@offa.org

 


 

Jak uchovnit fenu/psa? Více viz. bonitační řád

 

Podmínky uchovnění

Pří koupi štěňátka se každý majitel od chovatele dozvídá velkou spoustu zajímavostí, které zpravidla, buď z rozrušení nad příchodem malého tvorečka nebo odstupem času zapomíná. Rádi se s Vámi rozdělíme o své zkušenosti s chovem bílých ovčáků. Nebudeme psát o výběru štěněte, jak a čím krmit ani o jeho výchově. Spíše napíšeme něco o tom, jak se z Vašeho štěňátka, které má předpoklady pro chov, stane chovný jedinec.

 

Pro názornost se pokusíme sestavit pár bodů, které Vám v tom pomohou. 

1. Svod mladých:

věk: 6 – 18 měsíců (výjimečně max. do 24 měsíců), kontrola chrupu, výšky, u psů varlat… kontroluje klubová komise. Po absolvování svodu obdržíte „Svodovou kartu“, kde bude vše poznamenáno. Absolvování svodu mladých je zaznamenáno do průkazu původu. Nezapomeňte s sebou přivést Průkaz původu psa, očkovací průkaz s platným očkováním.

 

2. Bonitace:

Věk od 16 měsíců, horní hranice není stanovena. Další podmínky: absolvování min. 2 výstav (národní, mezinárodní, klubové nebo speciální) od třídy mladých výše. Alespoň jedna musí být na území ČR. Nezáleží na výsledku výstavního ohodnocení.

Dále se musí předložit RTG DKK a DLK (RenTGenDysplazie Kyčelního Kloubu a Dysplazie Loketního Kloubu), psa lze rentgenovat od 16 měsíců u veterináře oprávněného tento úkon vykonávat, ten pak zašle snímek k vyhodnocení autorizované klubem určené osobě (v současné době MVDr. Slabý – více viz odkazy), cca do 3 týdnů Vám přijde vyhodnocení (do 1 měsíce je možnost se odvolat, pokud s výsledkem nesouhlasíte).

Na bonitaci nezapomeňte s sebou přivést Průkaz původu psa, očkovací průkaz s platným očkováním.

Bonitace=celkové zhodnocení psa, exteriéru a povahy, obdobně jako na svodu, ale podrobněji a pečlivěji, provádí rozhodčí ČMKU. Pokud pes nemá vyřazující vadu, je uchovněn.

Některé vyřazující vady: nesprávná výška (u psů jiná než v rozmezí 58 – 67cm, u fen 53 – 62cm), chybějící zub, vyšší DKK – u psů vyšší než 1/1, u fen vyšší než 2/2.

Chovnost: u fen – od 20 měsíců do 8 let, psi – od 18 měsíců doživotně

DLK – jedinci se stupněm O (FCI A) – bez omezení, jedinci se stupněm 1 (FCI B) - musí mít nulový protějšek, jedinci se stupněm 2 (FCI C+D) - se do chovu vůbec nepouští a již uchovnění jedinci se stupněm 2 jsou omezeni – 1 vrh (krytí) za dva roky.

DKK - do chovu mohou být bez omezení zařazeni pouze psi a feny s RTG 0/0 ( FCI A ) negativní, s RTG 1/1 (FCI B).  Feny s RTG 2/2 (FCI C) mohou mít 1 vrh za dva kalendářní roky, přičemž pes musí mít RTG 0/0 (FCI A).

Po absolvování obdržíte „Bonitační kartu“, kde bude vše poznamenáno. Výsledek bonitace je zaznamenán do průkazu původu.

Více podrobností viz BONITAČNÍ ŘÁD

 

3. Chovatelská stanice:

Noví majitelé uchovněných fen si musí sami zažádat o přidělení chráněného názvu (ten si může budoucí chovatel vybrat sám) a zaregistrování chovatelské stanice na ČMKU. Bez chovatelské stanice se nedá chovat! Adresa, kde o název požádat: Registr CHS, Maškova 3, 182 53 Praha 8-Kobylisy.

Zda už Vámi vybraný název pro chovatelskou stanici existuje či nikoliv si můžete sami jednoduše ověřit na stránkách FCI přes odkaz přímo zde.

 

4. Krycí listy:

Vydává hlavní poradce chovu na žádost majitele chovné feny. Vyplněné krycí listy se odesílají ihned po krytí zpět poradci chovu. Přihláška zápisu štěňat – posílá poradce chovu chovateli na základě telefonického ohlášení narození štěňat, po vyplnění jmen zaslat na plemennou knihu ČMKU, kde se doplní tetovací čísla.

 

5. Tetování, čipování, očkování:

Tetujeme od 42. dne do pravého ucha, čipujeme od čtvrtého týdne, očkujeme o šestého týdne. Valná většina chovatelů provádí tyto úkony v jeden den po šestém týdnu věku štěňat. Chovatel si může vybrat, zda bude tetovat, čipovt, či oboje. 

 

6. Průkazy původu:

Zařizuje hlavní poradce chovu, vydává a zasílá plemenná kniha ČMKU.